19 / 4 / 2020

Myslíme na budoucnost! 


Více než kdy jindy je teď ta správná chvíle podělit se o radostné zprávy. Je tomu pár dní, kdy se česká krajina díky nám úspěšně rozrostla o dvou tisícátou vysokokmennou jabloň. Pochází z naší vlastní školky starých odrůd, kterou vedeme od roku 2015. Během uplynulých let se nám v ní podařilo vypěstovat celkem 12 tisíc stromů!

Nezapomínejme v této době na trvalé problémy krajiny. Vyprahlé půdě se dá pomoci. Jak? Oživením nudné zemědělské krajiny. Sady i stromořadí totiž vodu zadržují. Tím, že staré aleje a sady mizí, se ztrácí i vzácný biotop mnoha druhů rostlin a živočichů. A co víc – i poklad a dědictví našich předků.

 

 

 

 

 

STROMOŘADÍ, ALEJE A REMÍZKY

Díky nasazení obce Lážovice, se podařilo vysadit okolo 250 jabloní do alejí a remízků, které dají brzy trochu stínu. Poděkování za spolupráci patří i městu Dobřichovice, které našlo místo pro námi věnovaných 30 stromků. Chvíli to potrvá, ale krásná procházka bude i 300člennou alejí na úpatí šumavských vrchů.

Jednou z posledních výsadeb byla obnova zajímavého stromořadí z našich speciálních odrůd podél polní cesty Zaječice – Orel ve Východních Čechách. Díky snaze Zapomenutéodrůdy.cz a našim 60 stromkům si tam v lepších časech budete mít možnost opět posedět ve stínu poledního slunce se zajímavým jablkem v ruce.

SADY

Stejně tak děkujeme Hlavnímu městu Praha, které podporuje obnovu zámeckého sadu Zbraslav, pravděpodobně jednoho z nejstarších sadů na území Prahy, který je na stejném místě již od 17. století. Právě tam jsme totiž vysázeli již přes 400 stromů. Další stovky kusů jsme vysázeli v našich ekologických sadech, kde si ještě řadu let počkáme, než budeme moci opět zkusit chutě prastarých odrůd.


Odměnou nám i vám je pak ojedinělý ročníkový cidre, ve kterém se náš vztah k přírodě i příroda sama projeví. Bez vztahu k ní totiž naše pití nevznikne. Poděkování samozřejmě patří i vám, že jste nás v tomto romantickém šílenství během sucha, deště i mrazu nepřímo podpořili koupí lahve cidru. Stejným způsobem nás můžete podpořit i nadále 🙂 .